O spółce

 

Polska Superliga Tenisa Stołowego Sp. z o.o.
ul. Puławska 300
02-819 Warszawa NIP: 7010217271

KRS 0000350122, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 130.000 PLN

Adres korespondencyjny:
Ul. Mazowiecka 33
85-084 Bydgoszcz

PKO BP SA - 06 1020 1055 0000 9702 0281 6395

Polska Superliga Tenisa Stołowego Sp. z o.o. jest spółką założoną 15 września 2009 roku w wyniku umowy pomiędzy klubami tenisa stołowego mężczyzn uczestniczącymi w rozgrywkach najwyższego szczebla - ekstraklasy, które były inicjatorem powołania spółki.

Akcjonariuszami spółki jest 10 klubów najwyższej klasy rozgrywkowej (każdy 7,69% udziału), posiadający ogółem 76,9% udziału spółki; pozostałymi 23,1% udziału dysponuje Polski Związek Tenisa Stołowego.

Podstawowymi celami Polskiej Superligi Tenisa Stołowego sp. z o.o. są:
- Rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w tenisie stołowym;
- Profesjonalizacja rozgrywek na najwyższym szczeblu;
- Promocja rozgrywek - zwiększanie zainteresowania rozgrywkami wśród obecnych i potencjalnych kibiców tenisa stołowego;
- Budowanie dobrego wizerunku dyscypliny;
- Wprowadzanie wysokich standardów obowiązujących w najlepszych ligach i generowanie możliwie największych wpływów dla klubów poprzez m.in. umocnienie pozytywnego wizerunku rozgrywek ekstraklasy oraz wzrostu ich wartości komercyjnej i medialnej.
Polska Superliga Tenisa Stołowego posiada wyłączne prawa medialne i marketingowe do rozgrywek prowadzonych przez Polski Związek Tenisa Stołowego w ramach ekstraklasy tenisa stołowego mężczyzn.

Poza zakresem uprawnień Polskiej Superligi Tenisa Stołowego sp. z o.o. są:
- Prowadzenie rozgrywek ekstraklasy,
- Sprawy dotyczące licencji klubowych i zawodniczych,
- Sprawy dotyczące sędziów,
- Stosunki między klubami uczestniczącymi w rozgrywkach a trenerami i zawodnikami.